Строителство

Технологични газове за строителната промишленост

Постоянно растящите метрополиси и включването на отдалечени райони поставят все по-големи предизвикателства пред строителната промишленост. Нови жилищни и промишлени райони, пътища и магистрали или модерна инфраструктура за промишлеността (и енергетиката): навсякъде изискванията на строителите се увеличават поради законовите разпоредби и натиска на високите разходи. Air Liquide помага на строителната промишленост да се справи с нарастващите изисквания – чрез снабдяването с технологични газове за безопасно заваряване и рязане или за приложения в работата с бетон.
Независимо дали работите в гъстонаселени градски райони или в отдалечени райони с лоши транспортни връзки: ние ще Ви доставим подходящите газове в необходимите обеми.

Преглед на приложенията

6 причини да изберете нас:

 1. Високо качество на продукта
  Ние Ви гарантираме максимално качество на продукта и сертифицирана чистота за всички газове и газови смеси.
 2. Дългогодишен практически опит
  Като лидер на световния пазар ние имаме придобит в течение на десетилетия практически опит в разработването, производството и приложението на технологични газове.
 3. Безопасност и отговорност
  При всички наши продукти ние държим най-много на безопасността – при боравенето, транспортирането и съхранението.
 4. Местен партньор в близост до Вас
  Ние имаме представители на цялата територия на страната и с удоволствие ще демонстрираме нашите продукти във Вашето предприятие.
 5. Компетентна консултация
  Ние ще Ви помогнем при избора на газовете и адаптирането на параметрите.
 6. Индивидуални решения
  Нашите експерти ще разработят индивидуални решения за Вашите предизвикателства.