Задължение за предоставяне на информация съгласно чл. 12, 13 и сл. ОРЗД


I.    Данни за контакт на администратора и на длъжностното лице за защита на данните

1)    Име и адрес на администратора

Вашето лице за контакт като администратор по смисъла на Европейския общ регламент за защита на данните („ОРЗД“) и други национални закони за защита на данните на държавите-членки, както и други разпоредби за защита на данните е:

Ер Ликид България ЕООД Индустриална зона
Пирдоп 2070, България

Търговски регистър:
Ер Ликид Българиа ЕООД
Пирдоп 2070, Индустриална зона
Ид. № по ДДС: BG130059799

Управител:
Ян Никлас Тремер
(наричани по-долу „ние“, „нас“ или „наш“)

 


II.    Обработване на данни на нашия уебсайт

1.    Предоставяне на уебсайта и създаване на лог файлове

Временното съхраняване на Вашите лични данни от нас е необходимо, за да се осъществи предоставяне на уебсайта до Вашето крайно устройство. Правното основание за това е нашият легитимен интерес (чл. 6, ал. 1, буква е) ОРЗД). Вашите данни ще се съхраняват за продължителността на сесията и ще бъдат изтрити от Вашето крайно устройство веднага щом напуснете уебсайта.

Вашите лични данни се съхраняват в лог файлове, за да се подсигури функционалността на уебсайта. Освен това ние използваме Вашите лични данни, за да оптимизираме уебсайта и да гарантираме сигурността на нашите информационно-технологични системи. Правното основание за това е нашият легитимен интерес (чл. 6, ал. 1, буква е) ОРЗД). Вашите данни ще бъдат изтрити най-късно след три месеца. Всяко по-нататъшно съхранение се осъществява единствено в анонимизиран вид, така че идентификацията вече е невъзможна. Не се извършва друга обработка на Вашите лични данни.

2.    Формуляр за контакт и имейл-контакт

Обработването на Вашите лични данни при осъществяване на контакт ни служи единствено за обработка на Вашата заявка. Правно основание за това е чл. 6, ал. 1, буква е ОРЗД или чл. 6, ал. 1, буква б ОРЗД в случай на осъществяване на контакт с цел сключване на договор. Вашите лични данни ще бъдат изтрити веднага щом заявката ви бъде обработена и законоустановените периоди на съхранение не възпрепятстват изтриването.


3.    Използване на бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки и други технологии за проследяване (по-нататък за всички подобни технологии за проследяване се използва само терминът „бисквитки“). Бисквитката представлява малък елемент на данни под формата на информационна верига, която се изпраща от уеб сървъра на нашия уебсайт до файла с бисквитки на Вашия браузър, намиращ се на твърдия диск на Вашето устройство. Вашият браузър съхранява тази бисквитка за определен период от време и я изпраща обратно към уеб сървъра на уебсайта, когато го посетите отново. Незадължителните бисквитки се използват само с Ваше съгласие. По-долу следва кратко описание на инструментите за уеб проследяване и уеб анализ, използвани на нашия уебсайт. Можете да намерите повече информация за използването на бисквитки в нашите Насоки относно използването на бисквитки.

i.    Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услугата за уеб анализ на Google Inc. (за краткост
„Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, които позволяват анализ на Вашето потребление на уебсайта. Генерираната от бисквитката информация за използването на този уебсайт обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Ако IP анонимизирането е активирано на този уебсайт, Вашият IP адрес ще бъде съкратен предварително от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен до сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. От наше име Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта от Ваша страна, да състави отчети за активността на уебсайта и да ни предостави други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. IP адресът, предаден от Вашия интернет браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google.

ii.    Списък на използваните инструменти за уеб анализ

В допълнение към Google Analytics, на нашия уебсайт е възможно да се използват следните инструменти за уеб проследяване и уеб анализ:

-    Matomo (по-рано PIWIK)
-    Siteimprove Analytics
-    Sitecore Experience Plattform
-    Tealium Pixel Container
-    Adform
-    The Trade Desk
-    Google AdWords
-    Facebook Pixel
-    Consentric Technologie
-    intelliAd
-    Hotjar


4.    Плъгини за социални мрежи

Обработването на Вашите лични данни служи за видимостта на нашата компания в социалните мрежи. Вашите лични данни ще бъдат предадени на LinkedIn, YouTube, Facebook или Twitter само ако щракнете върху съответния „социален плъгин“. Веднага след като активирате „социалния плъгин“, съответната социална мрежа получава информацията, че сте посетили нашия сайт с вашия IP адрес. Ако сте влезли в тази социална мрежа, мрежата може да присвои Вашето посещение на нашия сайт към Вашия потребителски акаунт..
Активирането на плъгина представлява съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква a ОРЗД и следователно правно основание за обработването на Вашите данни. Можете да намерите повече информация относно обработването на Вашите данни от социалните мрежи на:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE https://policies.google.com/privacy?hl=de (за Youtube)
 


5.    Запитвания от субекти на данни съгласно чл. 12 и сл. ОРЗД

Правното основание за обработването на Вашите лични данни в контекста на обработката на Вашето запитване за защита на данните е правно задължение (чл. 6, ал. 1, буква в) във връзка с чл. 12 и сл. ОРЗД). Правното основание за последващото документиране на законосъобразното обработване на въведените субекти на данни е член 6 (1) буква е ОРЗД (правна защита). 
Вашите лични данни ще бъдат изтрити три години след приключване на съответния процес. Това съответства на давностния срок, който може да се изведе от § 41 на Федералния закон за защита на данните във връзка с § 31 на Закона за административните нарушения.


III.    Друго обработване на данните успоредно с нашия уебсайт

1.    Регистриране на клиентски акаунт

Обработването на Вашите лични данни в рамките на регистрирането на клиентски акаунт като например в „mygas“, „mygaspartner“ или “myInstallations” по-специално позволява подготовката и сключването на договори, както и поддържането на нашите отношения с клиентите. Правното основание за това обработване е договорното отношение (чл. 6 ал. 1 буква б ОРЗД).
Имате възможност да прекратите регистрацията на клиентския акаунт по всяко време. В този случай Вашите лични данни ще бъдат изтрити, освен ако законовите периоди за съхранение не възпрепятстват изтриването.

2.    Бюлетин/изпращане на информация

Обработването на Вашите лични данни служи за изпращане на информация, оферти и еветуално за насърчаване на продажбите чрез продажба на стоки или услуги. Правното основание за това е Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a) ОРЗД). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. За целта можете да използвате връзката за отписване, съдържаща се във всяка информация. Вашите лични данни повече няма да бъдат обработвани за целта след получаване на Вашето оттегляне на съгласие и ще бъдат изтрити след давностния срок от три години след получаване на Вашето оттегляне на съгласие (§ 41 на Федералния закон за защита на данните  във връзка с § 31, ал. 2, № 1 на Закона за административните нарушения).


3.    Директен маркетинг

Вашите лични данни ще бъдат обработвани с цел изпращане на информация, оферти, проучвания за удовлетвореността на клиентите и евенуално стимулиране на продажбите чрез продажба на стоки или услуги. Правното основание за това обработване е чл. 6, ал. 1, буква е) ОРЗД във връзка с чл. 7, ал. 3 от от Федералния закон за преследване на нелоялната конкуренция за изброените там случаи и чл. 6, ал. 1, буква а) ОРЗД в останалите случаи.
Вашите лични данни повече няма да бъдат обработвани за целта след получаване на Вашето оттегляне на съгласие и ще бъдат изтрити след давностния срок от три години след получаване на Вашето оттегляне на съгласие, респ. на Вашето възражение (§ 41 на Федералния закон за защита на данните  във връзка с § 31, ал. 2, № 1 на Закона за административните нарушения).


4.    Продажба на стоки и услуги

Целта на обработването на Вашите лични данни е изпълнението на договор, сключен между Вас и нас и правното основание за това е чл. 6, ал. 1, буква б ОРЗД. Вашите лични данни ще бъдат изтрити, когато договорът бъде изпълнен и всички претенции във връзка с договорните отношения са изгубили давност или респ. вече не са налице законово регламентирани срокове на съхранение.


5.    Регистрация на доставчици и текущи бизнес отношения

Целта на обработването на Вашите лични данни (в смисъл на Вашите данни и данните на лицата за контакт на Вашето предприятие) като част от формуляра за запитване за услуги по доставка, квалификацията на доставчика, регистрацията на доставчика и текущите бизнес отношения е възлагането, изпълнението и фактурирането на съответната поръчка, рамкови споразумения и вземането под внимание при бъдещи договорни възлагания, респ. участия в конкурси. Правното основание за това обработване е договорното отношение (чл. 6, ал. 1, буква б ОРЗД) или Вашето съгласие (напр. при подаване на оферта), ако не съществуват договорни отношения, или нашият легитимен интерес (вземането под внимание при бъдещи договорни възлагания, респ. участия в конкурси) (чл. 6, ал. 1, буква е ОРЗД).

Ако Вашето предприятие в качеството си на доставчик окончателно няма интерес да  бъде бъде взето под внимание при бъдещи поръчки или оферти, данните ще бъдат изтрити когато договорът, на който се основава поръчката, бъде изпълнен и всички претенции във връзка с договорните отношения са изгубили давност или респ. вече не са налице законово регламентирани срокове на съхранение.


6.    Процедура за кандидатстване

Вашите лични данни се обработват с цел обуславяне на трудово правоотношение и правното основание за това е чл. 6, ал. 1, буква б, чл. 88, ал. 1 ОЗРД във връзка с чл. 26, ал. 1 на Федералния закон за защита на данните, чл. 611a ГК. Документите и данните за кандидатстване ще се съхраняват до 6 месеца след решението за незаемане на позицията.


IV.    Вашите права

  Съгласно ОРЗД Вие имате следните права спрямо нас:

i.    Право на достъп и информация (чл. 15 ОРЗД)

Вие имате право да научите кои Ваши данни обработваме и с каква цел. Освен това имате право на информация за периода на съхранение на Вашите данни, както и за възможните получатели и произхода на Вашите данни (ако не сме получили данните от Вас).


ii.    Право на коригиране (чл. 16 ОРЗД)

Имате право на коригиране и/или допълване, ако обработваните от нас лични данни са неверни или непълни.


iii.    Право на ограничаване на обработването (чл. 18 ОРЗД) 
Имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни, докато се проверява верността им (чл. 16), докато тече проверка по Вашето възражение (чл. 21, ал. 1 ОРЗД), ако се нуждаем от Вашите лични данни след отпадане на фактическата цел на обработването им за целите на правоприлагането или ако в случай на неправомерна обработка предпочетете ограничаването пред изтриването им.


iv.    Право на изтриване (чл. 17 ОРЗД)

Ако не ни е позволено да съхраняваме данните Ви, Вие имате право да поискате изтриването им. Въпреки това, ако е налице закон, който ни позволява да съхраняваме данните или дори изисква това, то ние не можем да изпълним искането за изтриване.


v.    Задължение за уведомяване (чл. 19 ОРЗД)

Доколкото сте предявили правото си на коригиране, изтриване или ограничаване наобработването на данните, ние ще уведомим всички получатели на Вашите лични данни относно това коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.


vi.    Право на преносимост на данните (чл. 20 ОРЗД)

Ако обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие или е необходимо за изпълнение на договор, имате право да получите тези данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако това е технически осъществимо, имате право да прехвърлим тези данни директно на друг администратор на данни.

vii.    Право на възражение (чл. 21 ОРЗД)

При наличието на специални причини Вие имате право на възражение срещу  бработването на Вашите лични данни (ал.1). Това възражение трябва да включва обяснение на конкретната ситуация, която прави по-нататъшната обработка неприемлива за Вас. Възражението ще бъде внимателно проверено и данните ще бъдат блокирани за времето на проверката. След проверката ние повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да посочим убедителни законни основания за обработката.

Имате право да възразите срещу използването на Вашите лични данни за рекламни цели по всяко време с действие за в бъдеще, без да поемате никакви разходи, различни от разходите за пренос съгласно основните тарифи (стандартните разходи за Вашата интернет или телефонна връзка) (ал. 2). Не е нужно да посочвате причина. Ако подадете възражение, Вашите данни повече няма да бъдат обработвани за тези цели.

viii.    Право на оттегляне на съгласие (чл. 7 ал. 3 ОРЗД)

Имате право да оттеглите всяко съгласие, което сте ни дали по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието до момента на оттеглянето му.
 
ix.    Право на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните 

Този компетентен надзорен орган е:
Комисия Защита на Личните Данни, България

Нашето длъжностно лице по защита на данните с удоволствие ще отговори на всички Ваши въпроси по всяко време.