Предварително подгряване

Процес на предварително подгряване

С помощта на няколко горелки, мястото на детайла, което ще се формова, се нагрява равномерно от всички страни, след което се прилага съответната пластична деформация.

Области на приложение

Газопламъчното нагряване е процес, който се прилага в производството на превозни средства, стомани и резервоари.