Дъгово заваряване - Air Liquide

ВИГ заваряването е подходящо за множество различни материали. Особено при TIG заваряване на високолегирани стомани и цветни метали процесът осигурява висока икономическа ефективност и почти неограничено използване благодарение на високата си способност за автоматизация, реализирането на високи скорости на заваряване, свеждането до минимум на допълнителната обработката и ниската степен на деформация. Използването на различни защитни газове може да окаже решаващо влияние върху икономическата ефективност, производителността и качеството на продуктите. Физичните и химичните свойства на газовете дават възможност за цяла гама от възможни технически решения.

Начин на функциониране на процеса - ВИГ заваряване

Дъгово заваряване - Air Liquide

ВИГ заваряването – съгласно DIN EN ISO 4063 „Заваряване с волфрам инертен газ“ и „Заваръчен процес 141“ – е процес на заваряване с нестопяем електрод.

 
Процесът на ВИГ заваряване е дъгов процес. Дъгата гори между детайла (електропроводим) и нетопим волфрамов електрод. Допълнителният метал се подава към заваръчната дъга под формата на телове или пръчки. 


ВИГ заваряването се прилага в повечето случаи при високолегирани стомани – особено при високолегирани аустенитни хром-никелови стомани, никел, алуминий и техните сплави. При това инертният защитен газ защитава електрода и заваръчната вана. Това ги предпазва от активната околна атмосфера.


За да не реагира стопилката с въздуха от околната среда, се използват инертни защитни газове – тоест, защитни газове, които не влизат в химични реакции с използваните материали. Най-често става дума за аргон или хелий – или за смес от двата газа.
При това инертните, тоест, нереагиращите газове предотвратяват химични реакции с течната метална вана и нагретия до високи температури метал. Това осигурява висококачествени заваръчни шевове.

Използване на защитни газове за ВИГ заваряване на високолегирани неръждясващи стомани, въглеродни стомани и цветни метали

Изборът се определя в зависимост от материалите, които ще се обработват, вида на подаваният  газ и условията на заваряване.
При ВИГ заваряването (заваръчен процес 141) по принцип се използват защитни газове на основата на аргон и хелий с добавен азот и/или водород. 
Освен задачата да предпазват течната вана от атмосферата, различните защитни газове оказват влияние върху:


●    устойчивостта на заваръчната дъга
●     формата на заваръчният шев и дълбочината на стопяване
●    коефициента на стопяване т.е количеството стопен метал за единица време.


С ARCAL™ Prime (Arcal 1, ARCAL™ N или ARCAL™ 31 N могат да се постигнат различни резултати.

ВИГ заваряване без окисляване: защитният газ е водородосъдържащ за заваряване на високолегирани неръждясващи стомани (аустенитни)

С ARCAL™ 10 или ARCAL™ 110 можете да оптимизирате технологичните параметри, да повишите коефициента на стопяване, както и да подобрите формата на шева и  дълбочината на стопяване

Подходящи газове за ВИГ заваряване

С ARCAL™ 10 или ARCAL™ 110 можете да оптимизирате технологичните параметри, да повишите коефициента на стопяване, както и да подобрите формата на заваръчният шев и дълбочината на стопяване.


Гамата от защитни газове ARCAL™ ще Ви помогне да повишите качеството на заваръчното съединение и производителността на заваръчния процес, както и да осигурите оптимални условия на работното място. Качествените газове ARCAL™ се предлагат и в системата от бутилки EXELTOP с вграден регулатор за налягане.

Подходящи регулатори за налягане при ВИГ заваряване

При ВИГ заваряването със защитни газове в бутилки, които са с различно максимално налягане - 200 bar или 300 bar.Това определя използването на различни регулатори за налягане за един и същи газ или газова смес.  

При ВИГ заваряването определянето на параметрите се извършва в зависимост от необходимото количество защитен газ в литри/минута. При това диапазонът за настройка се задава от 0 до 30 литра/минута.
 

Обучения и практически семинари за безопасна работа без злополуки при електродъгово заваряване

Познавате ли източниците на опасности при заваръчните работи? При ВИГ заваряването могат да възникнат опасности поради шум, задимяване, електрически удар и възможни пожари. Тези източници на опасност трябва да бъдат разпознавани, тъй като това е единственият начин да се предпазите от тях. 

Обучените служители са най-добрата предпоставка за безопасна работа с газове във Вашето предприятие – и освен това наличието на такива е законово предписание. 
Сигурни ли сте, че Вие и Вашите служители

●    имате необходимите знания за безопасна работа с газове, за да предотвратите опасни ситуации?
●    можете да докажете квалификацията си за работа с газове?
●    познавате най-съществените свойства на различните газове?
●    отговаряте на изискванията на Закона за безопасност на труда и на Наредбата за експлоатационната безопасност на работното оборудване?


Получете професионална подкрепа – и се възползвайте от обширното ноу-хау и от опита на експертите на Air Liquide с технологични газове!
 

Имате ли въпроси? Моля попълнете формуляра за контакт!

Нашите експерти ще ви се обадят в рамките на 24 часа!
Съгласен съм Air Liquide да използва предоставената от мен информация, за да се свърже с мен, да комуникира с мен и да обработи искането ми. Декларацията за защита на данните може да видите тук. Забележка: Можете да възразите срещу това използване от страна на Air Liquide по всяко време.