MAG заваряване на високолегирана стомана в химическата промишленост
Заваряване на тръби от неръждаема стомана в хранително-вкусовата промишленост

Новите изисквания към свойствата на материалите във връзка с устойчивост на корозия, якост, атрактивност и възможност за обработка чрез заваряване са движещата сила за бъдещите усъвършенствания.

Тук особено важна роля играе възможността за заваряване на дуплексни и супер дуплексни стомани. Тъй като тези новоразработени материали изискват разработка на подходящи защитни газове, заваръчни токоизточници и добавъчни материали, което се свързва с възникването на нови предизвикателства.

Обработка на тръби от неръждясваща стомана

Използването на високолегирана стомана и на материали на основата на никел нараства все повече в най-различни сектори на промишленото и занаятчийското производство поради тяхната устойчивост на корозия и добри технологични свойства.

Употребата на подходящи защитни газове може да окаже решаващо влияние върху качеството и икономическата ефективност благодарение на физичните и химичните свойства на защитните газове. Защитните газове имат положителен ефект върху течната вана. На разположение за избор има широк асортимент от защитни газове в зависимост от целите и материала.
 

Как функционира заваряването с метал активен газ?

Bild

При заваряването с метал активен газ на високолегирани стомани – заваръчен процес 135 (DIN EN ISO 4063) – стопяваният допълнителен метал, обикновено заваръчната тел, се подава механично от устройство за подаване на тел и се стопява в заваръчната дъга.


Стопеният метал кристализира и представлява надеждно съединение на детайлите.
Чрез подаването на технологични газове мястото на заваряване е защитено от заобикалящата атмосфера.

 Заваряване с метал активен газ на неръждясваща стомана

При електродъговото заваряване на високолегирана стомана се използват аргон, хелий и смеси от тях при добавяне на адитивни активни компоненти от защитен газ като въглероден диоксид. Съдържащите в технологичния газ примеси като кислород (O2), водна пара (H2O), прах и т.н., могат да окажат влияние върху реакцията. Тези примеси са неприемливи.


Високата якост, добрата пластичност и добрата заваропригодност постоянно разширяват употребата на високолегирани стомани. Това важи особено за детайли, които са в контакт с агресивни флуиди или са изложени без защита на атмосферните въздействия. 

Използване на защитни газове за електродъгово заваряване на високолегирани стомани (хром-никелови стомани и материали на никелова основа)

Окисляване на заваръчен шев

При заваряване с метал активен газ (метод на заваряване 135) на високолегирана стомана (напр. хром-никелова стомана) се използват защитни газове на основата на аргон и хелий с малък дял на активен газ като въглероден диоксид и/или водород. По тази причина неръждясващите стомани по принцип се заваряват с газове от групата M1 валидния от 1.01.2009 г. стандарт DIN ISO 14175 SG. 


При електродъговото заваряване на тези материали съдържанието на активен газ е значително по-ниско, отколкото при заваряването с метал активен газ на нелегирани стомани. Това оказва влияние върху заваръчната вана и характеристиките на умокряне. При всички случаи трябва да се взема под внимание по-високата чувствителност към окисляване на високолегираните стомани.
 

ARCAL™ Chrome, ARCAL™ 121 и He20µC: интересни защитни газове за заваряване с метал активен газ на високолегирани стомани

При заваряването с метал активен газ на високолегирани материали трябва да се взема под внимание преди всичко въздействието на окисляването. Окислителната способност причинява промени в оцветяването на повърхността на заваръчния шев и околошевната зона.

Оцветяването се дължи на термични оксиди и се образува при едновременно въздействие на топлина и кислород. Впоследствие това по принцип означава намалена корозионна устойчивост.

Тъй като окислителната способност на кислорода е значително по-голяма от тази на въглеродния диоксид, в този случай се използват предимно смеси на аргон с въглероден диоксид.

При това трите различни технологични газа, предлагани от Air Liquide, имат индивидуални преимущества. По този начин разходите за байцване могат да бъдат сведени до минимум.

ARCAL™ Chrome например осигурява висока устойчивост на заваръчната дъга. С ARCAL™ 121 можете да постигнете по-гореща заваръчна дъга благодарение на добавения хелий. По този начин се реализира по-висок коефициент на стопяване и се постига по-дълбок провар. ARCAL™ He20µC впечатлява с ниската си чувствителност към окисляване.

Защитни газове за заваряване с метал активен газ на високолегирани хром-никелови стомани с ARCAL™ M11 – повишаване на икономическата ефективност благодарение на по-високата скорост на заваряване

Заваряване с метал активен газ с ARCAL™ M11

Благодарение на високия си коефициент на стопяване и отличното качество на заваръчния шев заваряването с метал активен газ с ARCAL™ M11 се счита за икономична алтернатива на конвенционалните технологични газове. Основна съставка на ARCAL™ M11 е аргон с малки добавени количества въглероден диоксид и водород.

Въглеродният диоксид оказва влияние, например при челни заваръчни шевове, за по-добра способност за запълване на големи междини, както и по-ниска склонност към пръскообразуване. В допълнение добавеният водород повишава топилната мощност и подобрява умокрящата способност.

Този газ е предпочитан за употреба предимно при заваряване на дуплексни и супер дуплексни стомани.

Като цяло при употребата на ARCAL™ M11 като технологичен газ се постига по-висока производителност благодарение на по-високата скорост на заваряване. Газът генерира по-концентрирана и по-устойчива заваръчна дъга. Благодарение на това се подобрява дълбочината на стопяване, както и външния вид на заваръчния шев.

Преглед: подходящи газове за заваряване с метал активен газ на високолегирани материали

SMARTOP innowacyjna butla gazowa

Защитните газове ARCAL™ за заваряване на високолегирани материали спомагат за значителното повишаване на качеството и производителността на завареното съединение.

ARCAL™ Chrome, висококачественият защитен газ за заваряване на високолегирани стомани, се предлага също и в бутилки със SMARTOP™.