Производство на метали

Технологични газове и оборудване за металообработващата промишленост

Промишлеността се нуждае за различни приложения от технологични газове като кислород, азот или аргон – от насищането с кислород във високата пещ до обработката на повърхността при крайните продукти. Air Liquide доставя на крупни потребители чрез собствената тръбопроводна мрежа или чрез системи за On-Site производство. Ние доставяме средни и малки количества втечнени при ниска температура газове в резервоар или като продукт в бутилка. При необходимост ние изграждаме също и резервоари и тръбопроводни системи и поемаме извършването на услуги като контрол и поддръжка.

6 причини да изберете нас:

 1. Максимално качество на продукта
  Ние Ви гарантираме максимално качество на продукта и сертифицирана чистота за всички газове и газови смеси.
 2. Дългогодишен практически опит
  Като лидер на световния пазар ние имаме придобит в течение на десетилетия практически опит в разработването, производството и приложението на технологични газове.
 3. Безопасност и отговорност
  При всички наши продукти ние държим най-много на безопасността – при боравенето, транспортирането и съхранението.
 4. Местен партньор в близост до Вас
  Ние имаме представители на цялата територия на страната и с удоволствие ще демонстрираме нашите продукти във Вашето предприятие.
 5. Компетентна консултация
  Ние ще Ви помогнем при избора на газовете и адаптирането на параметрите.
 6. Индивидуални решения
  Нашите експерти ще разработят индивидуални решения за Вашите предизвикателства.