Пресоване

При пресоването инертизирането на матрицата с аргон или азот с висока чистота предотвратява окисляването на екструдата и така елиминира главния източник на повърхностните дефекти като нарезни линии от матрицата или топлинни пукнатини. Това намалява брака и прави излишно полирането на продукта. Същевременно газът охлажда материала и матрицата – скоростта на екструзия може да се увеличи с до 30 % и експлоатационният живот на матрицата се удължава значително.