Въртяща се барабанна пещ

Загряваните с кислород въртящи се барабанни пещи на Air Liquide с технология BoostAL позволяват гъвкав процес на работа и много кратко време на стопяване благодарение на по-високата температура на изгаряне при нисък разход на енергия. Нашите кислородни горелки могат да работят с различни газообразни и течни горива, и са подходящи за пещи от различни видове и размери. Благодарение на нашия патентован процес на доизгаряне BoostAL Control Вие използвате горивото в пещта оптимално и освен това намалявате разхода на енергия за стопяването.

Вагрянка/шахтова пещ

С BoostAL™-CSI на Air Liquide Вие повишавате топилната мощност и температурата на метала във Вашата вагрянка и същевременно намалявате разхода на кокс, кислород и легиращи елементи. За тази цел в пещта със свръхзвукова скорост се впръсква чист кислород. Няколко регулирани с равномерно налягане кислородни копия, които работят с редуване, осигуряват постоянно впръскване със свръхзвукова скорост и равномерно стопяване по сечението на пещта.

Пламъчна пещ

Пламъчните пещи с кислородна горелка позволяват кратки времена на стопяване при нисък разход на гориво и ниски емисии. Благодарение на почти стехиометричното управление на пламъка на горелката при претопяване на алуминиев скрап, изгарянето на алуминии се свежда до минимум. Липсата на азот в процеса на изгаряне намалява обема на димните газове и топлинните загуби с тях. Горелките ALBATCH FC с плосък пламък гарантират оптимален пренос на топлината върху ваната, а процесът BoostAL COntrol осигурява доизгарянето на пиролизните газове от металните отпадъци в пещта – това генерира „безплатна енергия“ за процеса на стопяване.

Висока пещ

Високата пещ представлява постоянно работеща шахтова пещ, която произвежда течен чугун от желязна руда, добавки и кокс. Високите пещи работят на принципа на насрещния поток: Увеличаващото се количество на възстановителния газ (CO) от изгарянето на кокса осигурява стопяването и намаляването на железните оксиди в намаляващия стълб от шихта. През кръгъл тръбопровод и вдухващи дюзи се вдухва горещ въздух за изгарянето на кокса. За повишаване на ефективността част от кокса се заменя с горива с кислород чрез вдухване през въздушни дюзи. Със своята онлайн контролирана система от тръби с множество присъединени системи за разделяне на въздуха Air Liquide осигурява непрекъснато захранване на високите пещи с кислород и така допринася за безопасността на процеса.

Конвертор

Произведеният във високата пещ чугун се преработва в кислороден конвертор до получаването на стомана. За тази цел се вдухва чист кислород с тръба над нивото на течния метал с реактивна скорост. Същевременно стопилката се разбърква чрез подовите дюзи с азот и аргон. В резултат на това прибавените метални отпадъци се разтварят по-бързо. Air Liquide осигурява захранването с кислород по тръбна магистрала и доставя втечнен азот и аргон в автоцистерна.

Електродъгова пещ

Решенията с Oxyfuel на Air Liquide ще повишат производителността на Вашата електродъгова пещ (EAF) до нейния максимум – това ще повиши ефективността на цялата стоманолеярна. С PYREJET ние предлагаме функциите на Oxyfuel горелка, кислородно копие със свръхзвукова скорост и система за вдухване на въглерод в един компонент с вградено управление на процеса. Вашето предимство: Вие ще намалите разхода на енергия, електроди и огнеупорни материали и същевременно ще увеличите производството – допълнителни предимства по отношение на разходите за Вашето производство.

Нагряване в разливъчната кофа

При подгряването на използваните в металургията разливъчни кофи с въздушни горелки вече е възможно само при голям разход на време и енергия. Последствието от недостатъчна температура на загряване: по-големи температурни загуби на стопилката по време на отливането. С нашето нагряване с използване на газокислордни горелки на разливни кофи Вие ще спечелите от по-доброто топлопреминаване на облицовката, по-ниските температурни загуби на стопилката и значително намаляване на емисиите на димни газове.