Лазерно рязане

Лазерно рязане

Чрез лазерно рязане могат да се възпроизвеждат комплексни, точно съответстващи на размерите детайли, с малка образуваща се при рязането фуга, малка зона на топлинно въздействие и впечатляващо качество на среза. Процесът може да се автоматизира лесно и е особено икономичен при обработката на тънки метали. В автомобилната промишленост например лазерното рязане се е утвърдило като процес за обработката на термоформовани детайли за каросерията. С богато продуктово фолио под марката LASAL™ Air Liquide предлага точното решение за всяко изискване.

Лазерно рязане чрез стопяване

Чрез лазерно рязане чрез стопяване могат да се възпроизвеждат комплексни, точно съответстващи на размерите детайли с впечатляващо качество. Лазерният лъч нагрява материала до температурата на топене, а режещият газ изтласква стопилката с високо налягане (до 25 bar) от образувалата се при рязането фуга. Процесът може да се автоматизира лесно и това позволява обработката на широка гама от материали на системи за 2D и 3D лазерно рязане от известни производители като Trumpf, Amada, Bystronic и Prima Powern: аустенитни и феритни стомани, високолегирани стомани, алуминий или титан. Обикновено като режещ газ се използва кислород, за специални материали като титан се използва аргон.

Air Liquide предлага специализирани системи за доставка на работния газ (кислород и азот високо налягане, аргон с висока чистота), както и резонаторни газове и системи за CO2 лазери. С нашето оборудване режещите газове са винаги на разположение – с точния дебит и налягане.

Лазерно рязане чрез сублимиране

Чрез лазерно рязане чрез сублимиране могат да се произвеждат комплексни, точно съответстващи на размерите детайли, произведени от тънкостенни и чувствителни материали – с възможност за възпроизвеждане и висококачествени ръбове на среза. Лазерното рязане чрез сублимиране се използва за обработка на материали като дървесина, хартия или пластмаса, които не могат да се приведат в течно състояние. При лазерното рязане чрез сублимиране материалът директно се изпарява от лазерния лъч. При това инертен газ като азот или аргон предпазва материала от окисляване и изгаряне.

Air Liquide предлага специализирани системи с технологичен газ за азот и аргон, както и резонаторни газове и системи за CO2 лазери.

Лазерно рязане с кислород

При лазерното рязане с кислород лазерният лъч нагрява материала до температура на запалване. Чрез подаване на режещия газ кислород материалът в образувалата се при рязането междина изгаря и се изтласква. Процесът се използва често за нелегирани и нисколегирани стомани. Подобно на лазерното рязане чрез стопяване, той може да се автоматизира лесно и това позволява широки възможности за обработка със системи за 2D и 3D лазерно рязане на известни производители като Trumpf, Amada, Bystronic и Prima Power.

С LASAL™ Air Liquide предлага специализирани системи с технологичен газ за захранването с кислород с висока чистота под високи налягания, както и резонаторни газове и системи за CO2 лазери. С нашето оборудване режещите газове са винаги на разположение – в точния дебит и с правилното налягане. С удоволствие ще Ви консултираме относно Вашите индивидуални задачи и с LASAL™ ще Ви предложим точното решение.

Подходящи газове