Охлаждане на миксове

Криогенно охлаждане: Решенията на Air Liquide за охлаждане при формоване, смесване, смилане, нанасяне на покритие и тумблиране

Air Liquide предлага серия от криогенни
уреди, за да удовлетвори Вашите потребности във връзка с охлаждане и контрол на температурата. Процесите с криогенно дълбоко охлаждане играят важна роля в
производството на хранителни продукти, тъй като криогенните среди могат да предоставят необикновени
резултати, което засяга безопасността на хранителните продукти и
избягването на микробиологично замърсяване на много видове
хранителни продукти. Естествено, всички части, които влизат в контакт с хранителните продукти, отговарят на предписанията за хигиена в рамките на производството на хранителни продукти. 

CRYO INJECTOR CB3 дюзи на смесителя: Оптимално охлаждане и запазване на хигиената по време на процеса

Мляно месо

CRYO INJECTOR CB3 представлява патентована, мощна, автоматично затваряща се и лесна за почистване впръскваща дюза. Air Liquide разработи тази дюза на смесителя специално за подобряване на контрола на температурата на хранителни продукти по време на процеса на смесване. Дизайнът съответства
на най-актуалните хигиенни директиви на EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group).

Монтажът на CB3 дюзите на смесителя е лесен. Те не само са подходящи за нови инсталации за производство на хранителни продукти, но и могат да се интегрират лесно във вече съществуващи инсталации – например в смесители, мелачки или формовчици (без двойна обвивка). Дюзата впръсква охлаждащото средство – или течен азот, или течен CO2 – отдолу в продукта (Bottom Injection).

CRYO INJECTOR CB3 предлага необходимата гъвкавост, за:
ефективно охлаждане и точна настройка на температурата,
липса на влошаване на качеството на продукта. Тя е перфектна за производители, които са заинтересувани от повишаване на своята производителност при ниски разходи за инвестиции и за инсталация.

Дюзите на смесителя са подходящи за много различни браншове и продукти:

 • месни продукти, кайма и птиче месо 
 • риба и морски дарове
 • тестени изделия
 • зеленчуци
 • готови храни
 • сосове
 • супи
 • сухи смеси

Всички влизащи в контакт с хранителните продукти части на CRYO INJECTOR CB3 дюзите на смесителя са от неръждясваща стомана. Дюзите могат да се демонтират и сглобяват лесно за почистване.

Дюзите на смесителя са пригодени за заваряване в долната част на оборудването и вложка с калибриран отвор към смесителя. Те се затварят плътно със скоба и могат да се свързват чрез гъвкав маркуч с неподвижно инсталираната на оборудването разпределителна система. Всяка дюза CRYO INJECTOR CB3 има собствен
електромагнитен разпределител, за да може да регулира точно количеството на впръскване.

Дюзата CRYO INJECTOR CB3 се предлага за течен азот и въглероден двуокис. Тъй като присъединителните размери и при двата варианта са индентични, оборудването може и на по-късен етап да се преоборудва лесно за работа с други флуиди, благодарение на лесната
смяна на вътрешния механизъм.

От 2 до 16 броя от нея могат да се инсталират лесно към много
типове оборудване. При новите инсталации в управлението на оборудването може да се интегрира управление и на процеса охлаждане. При съществуващите инсталации може да се постави допълнителен панел за управление за оптимален процес на охлаждане.

Предимствата за Вас

 • При смесване, смилане или нанасяне на покритие
  гъвкаво охлаждане на всички видове хранителни продукти
 • точно управление на температурата и равномерна
  начална температура на цялата партида
 • значително по-кратки времена на смесване
 • дизайнът с автоматично затваряне предотвратява
  попадане на остатъци от продукти в дюзата
 • намален разход на газ: икономия до 50% в сравнение с Top-Injection
 • ниски разходи за инвестиции и инсталация
 • безопасна и лесна инсталация и въвеждане в експлоатация
 • ниски разходи за поддръжка
 • всички части са от неръждясваща стоманаl
 • равномерна разпръскване на флуида
 • лесно демонтиране и монтиране за
  почистване

CRYO SNOW UNIT-SH - простото решение за охлаждане с производство на сух лед на място

CRYO SNOW UNIT-SH представлява барабан от неръждясваща стомана, който позволява производството на въглероден диоксид (CO2) на място.

С помощта на CO2 се произвежда сух сняг, който попада директно върху повърхността на продукта и така е възможно да се управлява температурата и охлаждането на Вашите продукти. CRYO SNOW UNIT-SH може да се интегрира лесно в съществуващото производство – без значение дали става дума за смесване, формоване, смилане, рязане, тумблероване, шредер за сирене, вана за сирене или смесителен резервоар.

Приложението предлага разнообразни начини
за ефективно охлаждане и регулиране на температурата, без това да влияе върху качеството на продукта. То е идеално за собственици на инсталации, които се нуждаят от висока производителност и същевременно желаят лесно обслужване с минимални капиталовложения и ниски разходи за инсталация.

Всички повърхности, които са в контакт с хранителните продукти, са от неръждясваща стомана и с форма на камбана, която генерира снежинки при средна скорост и така свежда до минимум натрупването или запушването с лед от CO2 във вътрешността на уреда. Конструкцията на оборудването позволява лесно почистване и не се нуждае от специална поддръжка.

Отворът може да се калибрира ръчно и да се настройва индивидуално на необходимата стойност на дебита. Това приложение е предназначено единствено за употреба с течен въглероден диоксид.

CRYO SNOW UNIT-SH може да се инсталира в следните конфигурации: 

 • от 1 до 3 произвеждащи лед устройства за интегриране във Вашето налично оборудване, независимо от срока на ползване в момента
 • управлението на CRYO SNOW UNIT-SH може да се интегрира лесно в съществуващи или нови инсталации  
 • при съществуващи уреди може да се монтира допълнителен панел за управление
 • CRYO SNOW UNIT-SH предлага отлични характеристики
  по отношение на качеството на продукта, консистенцията, производителността и дебита.

Газове ALIGAL™ – обещанието на Air Liquide към хранително-вкусовата промишленост

Съответстващите на изискванията на ЕО газове ALIGAL™ са произведени специално за употреба в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки. Те отговарят на изискванията на актуалното законодателство относно храните съгласно HACCP и на изискванията за проследяемост. Освен на високото качество на продуктите, голямо внимание се обръща на хигиената в отделния бутилков парк за хранителни продукти.

ALIGAL™ включва множество съвместими с хранителни продукти газове и е разработен специално за потребностите на хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки, например за употреба като защитна газова атмосфера, като охлаждащо средство за замразяване и охлаждане, като съставка при производството на напитки или за разливане на напитки. Всички газове ALIGAL™ отговарят на спецификацията за чистота E290 и подлежат на обявяване съгласно Наредбата за етикетирането на добавките.

Газовете за хранителни продукти ALIGAL™ имат надеждно качество благодарение на производството им съгласно стандартите HACCP: поради това течните газове ALIGAL™ постоянно се подлагат на анализи, за да се гарантира запазване на качеството на продукта. Освен това е гарантирана непрекъсната проследяемост

За повишаване на безопасността и качеството бутилките с ALIGAL™ са предназначени единствено за употреба в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки. Те могат да се различават лесно от техническия бутилков парк чрез своята специална цветна маркировка.

Ако имате въпроси, експертите на Air Liquide ще Ви предложат цялостна консултация за приложението за предвидените възможности за употреба. Могат да бъдат проведени и тестове с Ваши продукти.