Регистриране на оплакване при забелязано несъответствие

1/4
Вашите данни
 • seite_1
 • sie_haben_bereits_erfahrung_mit_unserem_kundenportal_2
 • sie_haben_noch_keine_erfahrung_mit_unserem_kundenportal
 • webform_confirmation
Жалба/ рекламация засягаща

Общи условия за подаване и приемане на клиентска жалба

 1. При забелязано несъответствие  свързано с качеството на доставяните от Ер Ликид България продукти, клиентът има  право да подаде  съответно оплакване като регистрира същото чрез предварително предоставена  форма, попълни надлежно всички отбелязани като задължителни полета  и  изпрати попълнената форма на следният  електронен адрес: bg-claims@airliquide.com, в рамките на долуописаният приемлив срок за подаване на оплакване - считан от датата на доставка на съответният продукт. 
 2. Приемливият срок за подаване на оплакване свързано с несъответствие в качеството и/или опаковката на продукт възлиза на (3 дни), считано от датата на доставка на съответният продукт, като:
  # ако доставката е осъществена до 12:00 часа на обяд, този ден се брои като първи от трите дни  на допустимият срок за подаване на оплакване;
  # ако доставката е осъществена след 12:00 часа на обяд, то броенето на трите дни започва от следващият календарен ден.
 3. При  оплакване касаещо наличието на външни забележки, същото ще бъде прието, ако е посочено в момента на доставка на продуктите  или най-късно  в деня следващ доставката. Несъответствието  следва да бъде отбелязано на приемо - предавателните документи, които следва да бъдат подписани от отговорното лице по приемане на стоката от страна на клиента и от шофьора извършил доставката - от страна на Ер Ликид България ЕООД. 
 4. При извършване на извънредна (спешна) доставка - рекламация свързана с външни или други несъответствия с качеството на продукта и/или опаковката следва да бъдат приемани само в деня на доставка.
 5. При наличие на несъответствие касаещо качеството на газа и/или газовата смес, употребата на бутилките/бънделите обект на рекламация следва да бъде преустановена, бутилките/бънделите се отделят и маркират, за да бъдат анализирани при връщането им в Пълначен център - Пирдоп. Ако бутилките/бънделите бъдат изразходвани или доизползвани от страна на клиента - оплакване не би могло да бъде регистрирано.