ready-for-better-welding

МИГ заваряване в строителството на релсови превозни средства и в корабостроенето

За точното наименование на даден заваръчен процес се използва номенклатурата съгласно DIN EN 24063. В този особен случай това е процес на заваряване 131: заваряване с метал инертен газ с плътен електроден тел.

Независимо дали става дума за железопътни приложения, части за релсови превозни средства, големи океански лайнери, круизни кораби, луксозни яхти, кораби за транспорт по вътрешните водни пътища или специални кораби за добив и преработка на нефт в морски райони – всички детайли са изложени на изключително силни динамични натоварвания, екстремни атмосферни условия или и на големи температурни разлики. 

Следователно гамата от използваните конструктивни материали, стомани и цветни метали, трябва да бъдат корозоустойчивост.

Заварените изделия трябва да се отличават с изключителна надеждност и якостни показатели! Електродъговото заваряване отговаря на тези специфични критерии.

Защо заваряването с метал инертен газ на алуминий, е особено важно в корабостроенето и строителството на релсови превозни средства?

МИГ заваряване

МИГ заваряването е електродъгов процес на заваряване. Използва се главно при заваряване на цветни метали и сплави. Например, алуминий, мед, цинк, никел, титан и месинг.

В процеса на МИГ заваряване освен заваръчна тел се подава и инертен газ. Той предпазва заваръчния шев от атмосферните влияния (въздух) и с това предотвратява навлизането на кислород в заваръчната вана. 

Предотвратява се опасността от окисляване, а с това се създава най-добрата предпоставка за устойчиви и висококачествени заваръчни шевове.
 

Какви специфични изисквания съществуват при МИГ заваряване в корабостроенето и строителството на релсови превозни средства?

Корабостроене

При МИГ заваряването се използват същите заваръчни апарати, каквито и при заваряване с метал активен газ. Тъй като обаче трябва да се обръща особено внимание на воденето на телта при много меките алуминиеви телове, при МИГ заваряването се използват подходящи водещи ролки и тефлонови жила в пакета от маркучи.

Гамата от използваните стомани трябва да се отличава със значителна корозоустойчивост.

Основната част от заваряването на стоманените съединения в корабостроенето се извършва ръчно. Те се нуждаят от универсални и мощни системи, чиито компоненти са възможно най-добре пригодени един към друг. От голямо значение са изградените критерии за безопасност свързана с изгражданена заварените изделия.

Пример за характерен профил на изискванията за корабостроенето:

●    дълги заваръчни шевове
●    голяма дълбочина на стопяване
●    висока икономическа ефективност
●    висока скорост на заваряване 
 

Какви газове и смеси от газове се използват при МИГ заваряване?

Използват се инертни технически газове, тоест, нереакционни като чист аргон и хелий или газова смес от аргон и хелий. Тези газови смеси намаляват образуването на пори преди всичко при по-големи дебелини на стените. При това може да не се прилага предварително подгряване.

С добавянето на различни съдържания на хелий към аргона се получава по-голяма дълбочина на стопяване и се намалява опасността от образуване на пори и дефекти на съединенията. Така се постига и по-широка геометрия на заваръчния шев.

Добавянето на много малко количество азот към аргон или дори към газовите смеси от аргон и хелий стабилизира заваръчната дъга и по този начин оказва влияние не само върху вида на заваръчния шев, но и върху пръскообразуването.

При смеси от аргон и хелий заварчикът се нуждае от по-голямо количество защитен газ. Това означава, че на регулатора за налягане трябва да се настрои по-голям дебит. Ние препоръчваме дебитът да се контролира допълнително с локален флоуметър. При увеличаване на съдържанието на хелий напрежението при заваряване е необходимо да бъде по-високо.

Тъй като използваните газове не реагират с основните и добавените материали, МИГ заваряването се използва главно при съединяването на мед, алуминий или алуминиеви сплави, както и на други цветни метали/сплави на цветни метали.
 

  При МИГ завряването няма окисляване на заваръчния шев. Това е желаният резултат.
  Процеса удовлетворява напълно високите производствени изисквания в сектора на корабостроенето и строителството на релсови превозни средства, а именно:

  ●    висока безопасност на процеса
  ●    коефициент на стопяване и скорост на заваряване
  ●    оптимални характеристики на дълбочината на стопяване
   

  Желаете да оптимизирате Вашите процеси в областта на заваряването със защитен газ? Ние даваме компетентни отговори на Вашите въпроси.

  Air Liquide предлага експертиза за всички потребители заинтересовани от технологията на заваряването. 

  Вие вероятно сте добре запознати с процеса МИГ заваряване, но търсите начини за оптимизирането му с използване на различни защитни газове или търсите отговори на специфични въпроси за заваряване на алуминий или мед? Нашият експертен екип може да Ви консултира и да разработи ефективни решения за Вас. Винаги има по-добър начин!

  Искате ли да разберете повече? Свържете се с нас.
   

  МИГ заваряването (заваряване с метал инертен газ) играе особена роля в сектора на строителството на релсови превозни средства и на корабостроенето. Air Liquide ще Ви достави не само точните инертни защитни газове, но и индивидуални решения за оптимизирани резултати при заваряването.