Риба

Кислород за рибовъдството

Правилното съдържание на кислород е от решаващо значение за развитието на водните организми. Някои видове реагират много чувствително на ниското ниво на кислород, други толерират големите колебания. Особено при интензивното рибовъдство съдържанието на естествен кислород във водата не е достатъчно. Оборудването и експертните знания на Air Liquide ще Ви помогнат да настроите оптималната за Вашите аквакултури концентрация на кислород