Butle gazowe

Нашите дистрибуторски партньори за продажба на бутилки с технически газове: 

Ви Ай Джи Груп ООД
Адрес: Източна Промишлена Зона Бивша База "Деспред, Русе 7009
Контакт: +359886162457, office@viggroup-bg.com, http://viggroup-bg.com/
Работно време: От понеделник до петък от 8:00 до 17:00 ч.

АЙ БИ ТРАНС ЕООД
Адрес: Индустриална зона Голеш, Стара Загора 6050
Контакт: +359894772017, ibtranscngbg@abv.bg
Работно време: От понеделник до петък от 8:00 до 17:00 ч.

ТОМ И РОС ЕООД ул. "Оралица" 8, София 1278 кв. Бенковски
Контакт: +359886862134
Работно време: От понеделник до петък от 8:00 до 17:00 ч.

ИНДУСТРИАЛ ПЕТРОВ ЕООД
Индустриалн зона, Ботевград 1225, Скравена
Контакт:+359885753221, industrial.petrov@gmail.com

КРИОГАЗ ЕООД,
Горна Оряховица 5100, св. Княз Борис I, Контакт:+359878935654, cryogasgb@gmail.com
Работно време: От понеделник до петък от 8:00 до 17:00 ч.