Склад за бутилки

Адрес и контакт на нашите производства и офис:

Завод Пирдоп
Адрес: Индустриална зона, гр. Пирдоп 2070
телефон: 0728 66106

Пълначен център Пирдоп
Адрес: Индустриална зона, гр. Пирдоп 2070

Завод Перник:
Адрес: ул. Владайско Въстание 1, гр.Перник 2300

Завод Търговище:
Адрес: Индустриална зона, Въбел, гр. Търговище 7700

офис София:
Адрес: Бизнес Парк София, Младост 4, сгр. 7А, ет.1
телефон: 02 4899782

Нашите дистрибуторски партньори за продажба на бутилки с технически газове: 

АЙ БИ ТРАНС ЕООД
Адрес: Индустриална зона Голеш, Стара Загора 6050
Контакт: +359894772017, ibtranscngbg@abv.bg
Работно време: От понеделник до петък от 8:00 до 17:00 ч.

ТОМ И РОС ЕООД ул. "Оралица" 8, София 1278 кв. Бенковски
Контакт: +359886862134
Работно време: От понеделник до петък от 8:00 до 17:00 ч.

ИНДУСТРИАЛ ПЕТРОВ ЕООД
Индустриалн зона, Ботевград 1225, Скравена
Контакт:+359885753221, industrial.petrov@gmail.com

КРИОГАЗ ЕООД,
Горна Оряховица 5100, св. Княз Борис I, Контакт:+359878935654, cryogasgb@gmail.com
Работно време: От понеделник до петък от 8:00 до 17:00 ч.