Плазмено рязане

Чрез плазмено рязане могат да се разделят всички електропроводими материали: нелегирани, нисколегирани и високолегирани стомани, никел, мед, месинг, бронз, алуминий и техните сплави. То се прилага там, където обработката чрез газопламъчно рязане не е възможна. Плазмената дъга се свива механично от режещата дюза и се концентрира силно (в сравнение със свободната заваръчна дъга) – материалът в образувалата се при рязането фуга се стопява и се издухва от плазмения газ. Плазмените газове не трябва да реагират с волфрамовия електрод и трябва да се избират в съответствие с материала. Ние ще Ви консултираме при избора и с ARCAL™ Prime, ARCAL™ 15 или азот ще Ви предложим правилното решение за Вашите задачи.