Успешно практическо обучение по заваряване в Аir Liquide България

14/06/2023 • 3 min

Заваряване обучение
Обучение по заваряване

Air Liquide България, в сътрудничество с бизнес експерта Михаил Лозанов, организира практическо обучение по заваряване на 29 май 2023 г. Събитието, подкрепено от мениджърският състав, имаше за цел да подобри знанията и опита на техните търговски представители в областта на заваръчни газове и термично напръскване и спояване с твърди и меки припои.

Заваряване

Обучението се проведе на територията на Учебен център към фирма Ремотерм ЕООД – Официален представител на световният лидер в заваряването – “Castolin Eutectic” за България. Центърът за обучения в гр. София разполага със съвременна теоретична и практическа зала ,където ежеседмично се организират обучения по всички методи за заваряване, както и специализирани курсове за ръководни технически кадри, съгласно „Евро норма” 287-1/2002 г. и наредба №7 на МОН/2004 г. Компанията участва във високо-отговорни ремонтни проекти както в България, така и в Европа.

Заваряване 3

По време на обучението Air Liquide България представи заваръчната си програма Ref Line, както и газов миксер, демонстриращ кислородсъдържащи газови смеси, които са част от така наречената техническа линия на Air Liquide. Те също така представиха резултатите, постигнати при използване на съдържащи водород газови смеси с високолегирани неръждаеми стомани. Освен това обучението подчерта възможностите за термично пръскане с Ni-Cr-B-Si прах и демонстрира възможностите на ацетилен-кислороден пламък като окислител, редуциращ и неутрален агент. Демонстрирани бяха и резултатите от спояване с твърди припои.

Даря Горшкова, търговски директор на Air Liquide България, изрази задоволство от практическото обучение, като заяви: „Air Liquide непрекъснато се стреми да подкрепя и развива компетенциите на своите служители. След успешното завършване на това практическо обучение нашият търговски екип е добре подготвен да разбере спецификата на заваръчния процес и да предостави лесни и ефективни решения за нашите настоящи и потенциални клиенти."

Ако имате въпроси относно постигането на по-голяма ефективност или избора на подходящ технически газ за заваряване, не се колебайте да се свържете с нашите търговски експерти на bg-sales@airliquide.com или да ни се обадите на 02 4899782.
 

Последни новини