Седмиците на клиента в Air Liquide България

20/10/2023 • 3 min

Завод Пирдоп

През септември отбелязахме „Седмиците на клиента“, като в рамките на две седмици клиентите ни и служителите ни имаха възможност да се срещнат заедно и да посетят различните производствени предприятия.  Над 20 наши клиенти и голяма част от служителите ни участваха в различни събития.

Богата гама от събития

В продължение на две седмици служителите на Air Liquide в цяла България взеха участие в няколко събития, посещения и срещи, които се фокусираха върху по-доброто разбиране на взаимните очаквания и бизнес предизвикателствата.

Много интересни и взаимно полезни бяха и срещите с нашите клиенти и посещенията на техните производствени предприятия. Служителите ни имаха възможност да посетят различни промишлени предприятия и да се запознаят с производствения процес в заводите на клиентите и да видят как се използват нашите технически газове. 

Даря Горшкова, търговски директор на бизнес линията Industrial Merchant, коментира:

„За нас клиентът е партньор, а това означава да работим за по-добро клиентско преживяване заедно . Огромни благодарности на клиентите, които ни поканиха и тези,които ни посетиха в заводите ни и прекараха време с нас. Беше уникална възможност за нас да се опознаем по-добре.

Разнообразна група клиенти

Глобалните потребители на нашите продукти и технологии включват 3,9 милиона клиенти и пациенти в 73 държави . Това е голямо разнообразна – ние обслужваме както малки предприемачи, така и големи компании в сектори като металургия, енергетика, химическа, автомобилостроене, хвп и авиация. Нашите продукти се доставят и до лаборатории, университети и изследователски центрове, където доставяме чисти газове и специални смеси, за да гарантираме прецизността на извършените анализи.

Развиваме и нови пазари, свързани с енергийната трансформация, предлагайки на нашите клиенти технологии за производство на водород и улавяне на въглероден диоксид.

Имаме голяма група клиенти в България - сътрудничим си с над 600 клиенти от различни индустрии. Нашите услуги и продукти са персонализирани към нуждите на отделните клиенти – ние им доставяме технически газове, хранителни, специални и медицински газове в течна форма, чрез цистерни до резервоара на клиента, както и компресирани в бутилки и бъндели.

Завод Пирдоп

 

Последни новини