Откриването на гигаватния електролизен завод на Air Liquide и Siemens Energy проправя пътя към мащабно развитие на възобновяемия водород

09/11/2023 • 3 min

otkrivaneto-na-gigavatnia-elektrolizen-zavod-na-air-liquide-i-siemens-energy-propravya-pat-kym-mashtabno-razvitie-na-vzobnoviaemia-vodorod

Air Liquide и Siemens Energy официално откриха на 8-ми ноември в Берлин гигаватната си съвместна фабрика за електролиза. Масовото производство на компоненти за електролиза ще позволи производството на нисковъглероден водород в промишлен мащаб и на конкурентна цена и ще насърчи иновативна европейска екосистема. Модерната гигаватна фабрика ще се развие до годишен производствен капацитет от три гигавата до 2025 г. Със съчетаването на опита на две водещи световни компании в своята област това френско-германско партньорство играе ключова роля за появата на устойчива водородна икономика, необходима за осъществяване на енергийния преход.

Разположен в Берлин, новият производствен обект, открит днес, се простира на повече от 2000 кв. м. В него се използват автоматизация и роботика за серийно производство на модули за протонно-обменни мембрани (PEM), които са основният компонент на електролизата. PEM модулите предлагат висока степен на ефективност и са особено пригодени за непостоянни доставки на енергия от възобновяеми източници. От един гигават в момента Air Liquide и Siemens Energy очакват до 2025 г. да увеличат годишния си производствен капацитет до три гигавата. След като бъдат произведени, сглобяването на модулите, които ще бъдат внедрени в проектите за електролиза, може да се извърши по-близо до местата на проектите, което допълнително допринася за икономическата ефективност на решението.

Партньорството ще се възползва от опита на двете групи, включително от най-съвременните технологии и промишлен капацитет на Siemens Energy, както и от майсторството на Air Liquide в областта на водорода по цялата верига на стойността и капацитета за разработване на иновативни решения по поръчка. Двете групи също така ще продължат да влагат ресурси за научноизследователска и развойна дейност за съвместното разработване на следващите поколения електролизни технологии.

Последни новини