H1 2023: Добри резултати и устойчив инвестиционен импулс проправят пътя към бъдещето

10/08/2023 • 3 min

Gazy techniczne

Коментирайки резултатите за първата половина на 2023 г., Франсоа Жаков, главен изпълнителен директор на Air Liquide Group, заяви:

"В сложна и променяща се макроикономическа и геополитическа обстановка Air Liquide постигна през първата половина на годината много добри резултати, характеризиращи се с ръст на продажбите на сравнима база и ново увеличение на оперативния марж, без да се отчита влиянието на енергията. Тези резултати подчертават устойчивостта и качеството на нашия бизнес модел и са в съответствие с траекторията на нашия стратегически план ADVANCE...."

Вижте пълната версия на Air Liquide H1 2023 Резултати в приложеният документ по-долу.

 

 

Последни новини