Air Liquide България направи дарение с кауза

23/12/2022

Darenie Targovishte

Тази година Air Liquide България реши да дари част от бюджета за корпоративни подаръци за още по-добра кауза. Дарихме кухненски уреди и другi ежедневно необходими консумативи на "Центъра за социални и здравни услуги" в град Търговище. 

Центърът за социални услуги разполага с Дневен център, който работи с деца с увреждания, както и с Център за временно настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, нуждаещи се от постоянни медицински грижи, а също и със Социална услуга в общността, която осигурява временно настаняване на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си.

Радваме се, че сме част от доброто и запазваме вярата, че я предаваме на всички около нас, за да се случват малки чудеса!