Контакти
За поръчки

Спестете време и поръчайте лесно онлайн

bg-orders@airliquide.com
Запитвания

Свържете се с административен отдел

+35924899782
Info.BG@airliquide.com
Спешни случаи

Повреди, свързани с нашите газове или оборудване (на разположение денонощно)

+359888899620
Обслужване на клиенти За въпроси, препоръки и обратна връзка
bg-customer-service@airliquide.com